CYR | LAT | ENG
Logo
*
0102030405060708091011 

 

 

 

ПУТ И ЖИВОТНА СРЕДИНА

23 - 25. октобар 2019.
Врњачка Бања, Србија

Шести научно-стручни скуп ПУТ И ЖИВОТНА СРЕДИНА
биће одржан од 23. до 25. октобра 2019. године
у Врњачкој Бањи
, у хотелу "Фонтана".

ЦИЉЕВИ СКУПА:

- Потенцирање значаја примене принципа одрживог развоја у путној привреди у савременом друштвено-политичком контексту

- Препознавање и предлози за решавање проблема са којима се путна привреда сусреће у остваривању циљева заштите животне средине и управљање ресурсима од планирања до одржавања путне мреже

- Размена искустава и јачање регионалне сарадње у области заштите животне средине од утицаја путева и саобраћаја

- Промоција целовитог приступа и континуитета у спровођењу принципа и метода заштите животне средине у свим фазама животног циклуса пута од планирања, преко пројектовања, изградње и експлоатације, до одржавања

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ:

1. РЕГУЛАТИВА И МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
- Национално законодавство, правилници и стандарди ЕУ и међународне финансијске институције, карбонски кредити, међународна сарадња

2. УТИЦАЈИ ПУТА И САОБРАЋАЈА НА ОКРУЖЕЊЕ
- Показатељи, моделовање, праћење стања, проучавање утицаја, мере заштите, ублажавања утицаја и компензације, специфичности утицаја у градским условима, однос путева и природног и културног наслеђа

3. УТИЦАЈИ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА И ДРУГИХ ФАКТОРА НА САОБРАЋАЈ И ПУТНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
- Утицај временских и климатских екстрема (поплаве, снежни наноси, временске непогоде), клизишта, примена одрживих (environmental friendly) мера заштите путева, процене ризика од климатских промена, прилагођавање на климатске промене.

4. УПРАВЉАЊЕ РЕСУРСИМА У ПУТНОЈ ПРИВРЕДИ
- Планирање и заузимање простора, управљање отпадом, рециклажа, животни циклус материјала и конструкција, иновације у циљу уштеде ресурса, енергетска ефикасност, приступачност атрактивним садржајима (туризам)

Организатори скупа:


Контакт:
Српско друштво за путеве “Via-Vita”
, Булевар Пека Дапчевића 45, 11000 Београд, Србија
Контакт особа: Весна Митрески
Тел/факс: +381 11 2493 134, Email: sdp.viavita@gmail.com

Конгресна агенција:
Омнибус, Tел: +381 63 250 669, +381 11 451 4662
Контакт особа: Дејан Влашкалић
Email: office@putizivotnasredina.rs, dejan@omnibus.rs

 
all rights reserved: Српско друштво за путеве "Via-Vita" / дизајн: © 2017 / www.omnibus.rs