CYR | LAT | ENG
Logo
0102030405060708091011


 

 

PROGRAMME

"ROAD AND ENVIRONMENT"
24 - 26. May 2023. / Vrnjacka Banja, Serbia

* Simultation translation from Serbian language was NOT available

Programme in PDF format you can find on folowing LINK

24. May, Wednesday Hotel "FONTANA", Vrnjacka Banja
17:00 - 19:00 Registration
17:00 - 19:00 WELCOME COCKTAIL
25. May, Thursday
09:00 - 11:00 Registration
  BIG HALL
11:00 - 12:00

OPENING CEREMONY

12:00 - 12:15 Short break
  LOBBY HALL
12:15 - 13:45

Introduction lectures, Session 1/1

Momir Praščević, Darko Mihajlov, Aleksandar Gajicki
Uticaj drumskog saobraćaja auto-putem A4 na izloženost buci stanivništva u naseljenom mestu
Sanja Fric, Dejan Gavran, Vladan Ilić, Filip Trpčevski, Stefan Vranjevac, Miloš Lukić, Nikola Milovanović
Geometrijsko oblikovanje trase kao parametar prostorne usklađenosti puta sa njegovom neposrednom okolinom
Milica Pavić, Igor Jokanović Uticaj cirkularne ekonomije u putnom sektoru na globalne ciljeve sa aspekta klimatskih promena
Marijo Vidas, Vladan Tubić, Aleksandra Kostić -Ljubisavljević, Nemanja Stepanović
Uticaj implementacije RAMP meteringa i promenljivog ograničenja brzine na emisiju štetnih gasova
Ana Pavlović
Jednaki na putu: Rodna ravnopravnost i saobraćaj u Republici Srbiji
Srđan Nedeljković, Igor Jokanović, Milica Pavić Pametni gradovi - koncept i uticaji na životnu sredinu
13:45 - 16:00 Lunch break
16:00 - 17:30

Session 1/2

Vladan Ilić, Dejan Gavran, Sanja Fric, Filip Trpčevski, Stefan Vranjevac, Miloš Lukić, Nikola Milovanović Uticaj promene nagiba kosine trupa puta na površinu eksproprijacije i kubaturu materijala za izradu nasipa
Nikola Milovanović, Dejan Gavran, Sanja Fric, Vladan Ilić, Filip Trpčevski, Stefan Vranjevac, Miloš Lukić Uticaj prostorne i vremenske optimizacije rasporeda zemljanih masa na stanje životne sredine
Victor Poberezhnyi, Marija Bakrac, Thomas Hasslacher Active and passive facing systems for reinforced soil structures and their sustainable positive effects in reducing CO2 emissions in bridge abutments
Vladimir Čuljković, Jelena Simićević, Marko Vukojević
Opravdanost primene restriktivnog režima parkiranja u perifernim zonama - Studija slučaja grada Niša
Jelica Komarica, Draženko Glavić, Marina Milenković Potencijal primene mikro vozila u smanjenju ekološkog zagađenja
Jelena Krtenić, Aleksandar Milentijević,
Valbona Samardžija
Urbana mobilnost kao multidisciplinarni pristup unapređenju kvaliteta života u gradovima
17:30 - 17:45 Coffee break
17:45 - 18:45

ROUND TABLE

18:45 - 20:45

free time

20:45 - ... Galla dinner - hotel "Fontana"
26. May, Friday LOBBY HALL
09:00 - 10:30

Session 2 / 1

Mihajlo Stanković
Fauna invertebrata u privremenim vodenim staništima na putevima u Srbiji
Dejan Todorović, Milica Raičković, Tamara Vuković Strateške karte buke aglomeracije Novi Sad
Dejan Todorović, Mirjana Mihajlović, Milica Raičković, Iva Salom Instrument za terenska merenja akustičkih karakteristika barijera za zaštitu od buke
Andreas Elsing, Thomas Hasslacher, Suzana Stefanovic
Asphalt reinforcement - A proven economic & ecological asphalt rehabilitation method
Dragan Stojnić, Marija Bakrač Proračun smanjenja ekvivalentnog ugljen-dioksida (CO2е) primenom termostabilne geomreže na primeru glavnog projekta državnog puta IB reda br. 12
Vladan Tasić Iskustva primene i sprovođenja mera zaštite životne sredine u toku izgradnje i eksploatacije auto-puteva
10:30 - 11:00 Coffee break
11:00 - 12:15 Session 2 / 2
Milan Stojanović, Ljubomir Vračar, Ilija Neden Dimitriu Sistem za merenje kvaliteta vazduha sa LoRa radio vezom
Nemanja Jevtić Automatizacija obrade podataka i praćenja stanja životne sredine tokom izgradnje auto-puta Pojate-Preljina
Mimoza Jeličić, Uroš Milinčić, Ana Momčilović, Gorica Aleksić Praćenje stanja životne sredine u zoni uticaja puta - obaveze i faktičko stanje
Snežana Radulović Jevremović, Nada Dragović, Mimoza Jeličić
Zaštita životne sredine i baza podataka o putevima
Mirjana Vukićević, Snežana Mašović, Rade Hajdin, Sanja Jocković, Miloš Marjanović, Veljko Pujević, Nikola Obradović
Metodologija za formiranje i razvoj baze podataka o potpornim konstrukcijama
12:15 - 12:30 Short break
12:30 - 14:00 Session 2 / 3
J. Despotović, M. Vasiljević, A. Đukić, B. Babić
Ugrožavanje i zaštita vodnih resursa, bunara „Ivkove vodenice“ za snabdevanje Dimitrovgrada, reke Nišave i šireg slivnog područja, izgradnjom Auto puta E80 - Niš - Prosek / Bugarska granica - deonica od km 99+833 do km 101+584.002
Ivan Novković, Slavoljub Dragićević, Stanimir Kostadinov, Miroljub Milinčić, Jovana Munjas Primena FUZZY logike i GIS-a u određivanju prioriteta za sprovođenje mera zaštite saobraćajnica od bujičnih poplava
Dušica Drndarski REŠENJE KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE STABILIZOVANJEM I UNAPREĐENJEM LOKALNOG MATERIJALA UZ TRASU „BRZE“ MAGISTRALE NA DEONICI OBILAZNICE OKO RUME
Jelena Đorđević, Goran Mladenović Analiza životnog ciklusa asfaltnih kolovoza sa sadržajem bakarne i čelične zgure
14:00 - 14:30 Closing ceremony
   

 


 

Contacts:
The Road Association of Serbia “Via-Vita”
, Bulevar Peka Dapcevica 45, 11000 Belgrade, Serbia
Contact person: Vesna Mitreski
Тel/fax: +381 11 2493 134, Email: sdp.viavita@gmail.com, Email: sdp@via-vita.rs

Event management agency:
Оmnibus, Tel: +381 63 250 669, +381 11 451 4662
Contact person: Dejan Vlaskalic

Email: office@putizivotnasredina.rs, dejan@omnibus.rs

 

all rights reserved: The Road Association of Serbia "Via-Vita" / design: © 2017 / www.omnibus.rs