CYR | LAT | ENG
Logo
0102030405060708091011


 

PUT I ŽIVOTNA SREDINA

24 - 26. maj 2023.
Vrnjačka Banja, Srbija

7. naučno-stručni skup "PUT I ŽIVOTNA SREDINA"
ćе biti održan od 24. do 26. maja 2023. godine
u Vrnjačkoj Banji, u hotelu "Fontana".

ZAKLJUČCI SA 6. NAUČNO-STRUČNOG SKUPA "PUT I ŽIVOTNA SREDINA" KOJI JE ODRŽAN 2019. GODINE:

  1. Metodologija izrade planske i projektne dokumentacije. Neophodnost multidisciplinarnog pristupa problemu i određivanja jasne hijerarhijske strukture. Definisanje procedura i pravila za izradu planske dokumentacije.
  2. Neophodnost izrade odgovarajuće regulative u formi pravilnika, podzakonskih akata, procedura za rehabilitaciju (održavanje) postojeće putne mreže. Posebnu pažnju potrebno je posvetiti održavanju sistema za odvodnjavanje (npr. separatori), kako bi se obezbedila njihova efikasnost i učinak predviđen projektnom dokumentacijom.
  3. Značaj istražnih radova u različitim fazama izrade projektne dokumentacije. Definisati program istražnih radova od početne do krajnje faze projektovanja, odnosno od Generalnog projekta pa sve do Projekta za izvođenje.
  4. Uticaj klimatskih promena, kako u projektima novogradnje, tako i u procesu rehabilitacije postojeće mreže. Neophodnost korišćenja inoviranih podloga u pogledu padavina, vodostaja i proticaja i potrebnih kapaciteta sistema za odvodnjavanje. Za postojeće objekte neophodan je sistematski pristup identifikaciji rizika na mreži i prilagođavanju putne mreže novim uslovima okruženja.
  5. Neophodnost razmene iskustava svih struka koje su bile na bilo koji način uključene u proces realizacije kapitalnih objekata putne infrastrukture u Srbiji. Iskustva stečena na realizaciji objekata iz prethodnog ciklusa kapitalnih ulaganja, neophodno detaljno analizirati kako bi se izbegle greške slične prirode u budućnosti na izvođenju narednih koridora.
  6. Neophodno je formulisati program za detaljno istraživanje efekta korišćenja električnih vozila na zaštitu životne sredine.
  7. Neophodno je formulisati program za detaljno istraživanje uticaja saobraćaja na zagađenje neposredne okoline puta, u zavisnosti od PGDS-a, strukture vozila u saobraćajnom toku i sl. Posebnu pažnju je potrebno posvetiti zaštiti vodoizvorišnih zona. Potrebno je uskladiti uslove zaštite duž cele deonice infrastrukturnih sistema. Takođe, pažnju posvetiti i zaštiti malih i ugroženih životinjskih vrsta.
  8. Potrebno je definisati strateški pristup za primenu recikliranih i alternativnih materijala u izgradnji i održavanju putne infrastrukture. Potrebno je na nivou države izraditi strategiju, po ugledu na pojedine lokalne samouprave koje istu imaju.
  9. Potrebno je definisati program za permanentno istraživanje uticaja vremenskih neprilika na efikasno odvajanje saobraćaja, kao i edukaciju korisnika na probleme bezbednosti vožnje u specifičnim uslovima odvijanja saobraćaja (magla, snežne padavine i led, poplave i sl.).

Naučni odbor skupa "Put i životna sredina"

 

Оrganizatori skupa:


 

Kontakt:
Srpsko društvo za puteve “Via-Vita”
, Bulevar Peka Dapčevića 45, 11000 Beograd, Srbija
Кontakt osoba: Vesna Mitreski
Тel/fax: +381 11 2493 134, Email: sdp.viavita@gmail.com

Коngresna agencija:
Оmnibus, Tel: +381 63 250 669, +381 11 2451 4662
Кontakt osoba: Dejan Vlaškalić
Email: office@putizivotnasredina.rs, dejan@omnibus.rs

 
all rights reserved: Srpsko društvo za puteve "Via-Vita" / dizajn: © 2017 / www.omnibus.rs