CYR | LAT | ENG
Logo
имаге
0102030405060708091011
 

 

ОРГАНИЗАТОРИ

"Пут и животна средина"
24 - 26. мај 2023. / Врњачка Бања, Србија

Српско друштво за путеве "Via-Vita"

Српско друштво за путеве вуче корене из далеке 1934 године, као један од правних сукцесора тадашњег Друштва за путеве, основаног на Техничком факултету у Београду од стране истакнутих стручњака, инжењера, професора и руководиоца у ондашњем путном систему. Оснивачка Скупштина одржана је 17.05.1934. године, а одмах по формирању из Београда је покренута иницијатива да се у ондашњим бановинама, у њиховим седиштима, као и већим градовима, формирају Друштва за путеве и одмах почну са радом. Први часопис који издаје Друштво звао се „Гласник“.

Рад и организација Српског друштва за путеве од 1934. до 1940. године одвијали су се у почетним корацима стварања садржаја рада и организације на својој територији, као и подстицају да се организују Друштва за путеве у преосталим бановинама и већим местима, а такође се радило и на повезивању Друштва са Друштвима суседних земаља и међународним организацијама за путеве. Друштво је имало за циљ да прати и разматра сва стручна питања везана за развој путне мреже, њено модернизовање, унапређење и специјализацију стручног особља на пројектовању, грађењу и одржавању путева. Руководство Друштва је имало посебан задатак да редовно обезбеђује финансијска средства за нормалан рад Друштва, штампање „Гласника“ и друге активности. Финансијска средства су обезбеђивана путем чланарине, реклама у часопису, донација свих заинтересованих организација и појединаца.

Српско друштво за путеве је давало предлоге и своје примедбе на законодавна акта, прописе и стандарде. Редовне скупштине су одржаване годишње, а сваке друге године конгреси, стручна предавања, изложбе посвећене актуелним темама и др. Посебна пажња је посвећена сарадњи са међународним организацијама за путеве као што су: „Стално међународно удружење за конгресе путева“ са седиштем у Паризу (то удружење је 1934. године обележило 20 година постојања) и Удружење Друштава за путеве са суседним државама (Македонијом, Бугарском, Грчком и Румунијом).

После II светског рата Друштво за путеве Србије Via-Vita наставило је са радом 17.05.1953. године на Скупштини која је одржана у Београду. За председника је изабран Радојица Јауковић, дипл.инж.грађ. који је тада био директор Дирекције за путеве Србије. Тада је одлучено и да се издаје часопис „Пут и саобраћај“. Редовно су одржаване годишње скупштине. Друштво је консултовано код доношења свих законских прописа и норматива путног система. Тимови који су креирали рад Друштва, плански су остваривали све идеје, и то посебно када је реч о сарадњи са IRF, AIPCKR и другим међународним организацијама у свету. Српско друштво за путеве је редовно и активно учествовало у раду у Савезу друштава за путеве Југославије.

Грађевински факултет Универзитета у Београду

Грађевински факултет Универзитета у Београду је најстарија и највиша образовна и научна институција у области грађевинарства и геодезије у нашој земљи. Наш факултет има дугу и богату традицију, почеци наставе из области грађевинарства на овим просторима везују се за 1846. годину кад је Књаз Српски Александар Карађорђевић својим указом основао Инџинирску школу у Београду. Стога се ова година налази и на грбу факултета уз латинске речи studere, docere, aedificare које симболизују делатност факултета у области наставе, науке и струке.

Од оснивања самосталног Грађевинског факултета, на њему је дипломирало око 11.600 грађевинских и геодетских инжењера, одбрањено око 540 магистарских и 285 докторских теза. Током овог периода на Грађевинском факултету предавала су велика имена српског градитељства, док је са факултета бирано 16 редовних и 6 дописних чланова САНУ и других иностраних академија.

Контакт:
Српско друштво за путеве “Via-Vita”
, Булевар Пека Дапчевића 45, 11000 Београд, Србија
Контакт особа: Весна Митрески
Тел/факс: +381 11 2493 134, Email: sdp.viavita@gmail.com, Email: sdp@via-vita.rs

Конгресна агенција:
Омнибус, Tел: +381 63 250 669, +381 11 451 4662
Контакт особа: Дејан Влашкалић
Email: office@putizivotnasredina.rs, dejan@omnibus.rs

 
all rights reserved: Српско друштво за путеве "Via-Vita" / дизајн: © 2017 / www.omnibus.rs